VỚI TRỜI

VỚI TRỜI

Với Trời là những ai thường hành theo Thiên Ý, thời người ấy đã bước sang bờ giác trở lại Thiên Đàng Cực Lạc. Những ai đã truyền Thiên Ý thời Tâm không nhiễm ác như lá sen nước đổ trôi luôn không dính mắc. Không ngần ngại khi chung đụng với cái ác, nhưng thoát ly tất cả không nhiễm ác. Họ là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nơi chốn nhân gian, cũng chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trên các cõi trời
————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s