VỚI TRỜI

Với Trời là những ai thường hành theo Thiên Ý, thời người ấy đã bước sang bờ giác trở lại Thiên Đàng Cực Lạc. Những ai đã truyền Thiên Ý thời Tâm không nhiễm ác như lá sen nước đổ trôi luôn không dính mắc. Không ngần ngại khi chung đụng với cái ác, nhưng thoát ly tất cả không nhiễm ác. Họ là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nơi chốn nhân gian, cũng chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trên các cõi trời
————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn