ÍT AI HIỂU ĐIỀU NẦY

ÍT AI HIỂU ĐIỀU NẦY Thế gian là cõi tạm, là trường thi tiến hóa Linh Hồn, không phải là cõi an vui hạnh phúc vĩnh hằng, vui khổ họa phúc thường xen kẻ nhau, ít người hiểu rõ sự thật nầy, nếu hiểu rõ. Thời hãy cố gắng dốc toàn lực diệt tận gốc điều ác từ nơi tâm chính mình, gieo trồng nhân thiện vào tâm điền để gặt hái những kết quả tốt đẹp về sau. Quyết không gieo những tánh ác. Mà làm tất cả việc thiện, không muốn hưởng phúc cái phúc cũng tự đến, không mong cầu lên thiên đàng cực lạc, cũng được siêu lên thiên đàng cực lạc như một định luật tự nhiên. ———————————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s