VỀ ĐÂU

Mãn trần hồn lại về đâu
Để cho hồn được thảnh thơi an nhàn
Không còn sa đọa địa đàng
Âm ti địa phủ hãi hùng biết bao
Lời Trời chuyển tải khắp nơi
Năm châu bốn biển gọi mời hồn linh
Tiếng chuông chánh giác vang kêu
Quy y Nguồn Cội tiêu diêu linh hồn
Về đâu cho khỏi luân hồi
Chính là về Cội lên ngồi tòa sen
——————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn