VỀ ĐÂU

VỀ ĐÂU

Mãn trần hồn lại về đâu
Để cho hồn được thảnh thơi an nhàn
Không còn sa đọa địa đàng
Âm ti địa phủ hãi hùng biết bao
Lời Trời chuyển tải khắp nơi
Năm châu bốn biển gọi mời hồn linh
Tiếng chuông chánh giác vang kêu
Quy y Nguồn Cội tiêu diêu linh hồn
Về đâu cho khỏi luân hồi
Chính là về Cội lên ngồi tòa sen
——————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s