HỘI ĐỒNG THÁNH ĐỨC LÀ AI ?

HỘI ĐỒNG THÁNH ĐỨC LÀ AI ?

Hội Đồng Thánh Đức là những người, trên làm theo Thiên Ý Cha Trời, dưới tận độ nhân loại con người siêu sanh thiên giới. Các Ngài là những người gìn giữ kho tàng Văn Hóa Vũ Trụ, cũng như non sông đất nước mà Ông Cha để lại cho thế hệ cháu con. Các Ngài là những người theo di chí Quốc Tổ Hùng Vương, làm theo Thiên Ý Cha Trời lập lại kỷ cương Tạo Hóa, đem lại nguồn ánh sáng Nhân Quyền, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng, cho nhân loại con người. tạo ra không ngừng, mỗi phút giây là mỗi công trình. Chữa bệnh tâm linh, thứ bệnh mà các nhà khoa học vật chất bỏ tay không thể chữa hết được, các Ngài trở thành ân nhân của toàn nhân loại. Các Ngài đến với chúng ta, như khí trời, như nước uống chúng ta không cần cầu xin, các Ngài cũng tự đem tới, các Ngài là ân nhân của mọi tầng lớp giai cấp xã hội, vừa là Đồng Đạo, vừa là Thầy, vừa là Bạn chí thân trong tình bằng hữu. Vừa là một sứ mệnh trọng đại của nhân loại con người, với vai trò sứ mệnh lịch sử Cơ Tận Độ. Các Ngài không bao giờ tự xưng mình là trên hết, mà trên hết chính là Cha Trời, Mẹ Trời, Tổ Tiên Tạo Hóa. Các Ngài thích sống một đời chân thiện, luôn hợp lý trong mọi hoàn cảnh, các ngài là tấm gương soi xoa diệu nổi đau khổ trong chúng ta, Con đường Thánh Thiện mà các Ngài đi chính là Văn Hóa Cội Nguồn. Nguồn Ánh sáng vô tận của chân lý mà Cha Trời đã truyền dạy cho con người nhân loại chúng ta. Cảm ơn các Ngài và tôn vinh các Ngài mãi mãi.

———————————————

Văn Hoá Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s