DUY BÚT CỦA ĐỨC THẦY NHÂN THẬP

BÁT CƠM CHAN CÁT là câu chuyện kể về người con sống trên đời nhưng quên đạo hiếu làm người của mình. Nên khi mãn thân phàm tục sẽ luân hồi vào súc sanh.

Để trả được hiếu đạo của một người con đối với phụ thân phụ mẫu và chánh thân chánh mẫu. Mong quý bạn hữu xem qua kinh nhân luân hiếu nghĩa.

Ở TRÊN ĐỜI KHÔNG PHẢI MỘT NGƯỜI CẦN HỌC HÀNH ĐẾN TIẾN SỸ HAY LÀM ĂN THÀNH ĐẠT NHƯ MỘT NGƯỜI GIÀU CÓ BẬC NHẤT (TRIỆU PHÚ HAY TỶ PHÚ) THÌ MỚI TRẢ CHỮ HIẾU ĐỐI VỚI MẸ CHA. NẾU HỌ KHÔNG GIÁC NGỘ ĐẠO HIẾU THÌ KHÔNG CÓ THỂ TRẢ HIẾU CHO MẸ CHA ĐƯỢC.

NẾU MỘT NGƯỜI TU MÀ KHÔNG NGỘ ĐƯỢC ĐẠO HIẾU NHÂN LUÂN, THÌ HỌ KHÔNG BAO GIỜ TRẢ ĐƯỢC CHỮ HIẾU CHO PHỤ THÂN, PHỤ MẪU VÀ CHÁNH THÂN, CHÁNH MẪU.

NHƯNG MỘT NGƯỜI KHỐ RÁCH ĂN XIN VẪN TRẢ ĐƯỢC HIẾU HẠNH ĐỐI VỚI PHỤ THÂN, PHỤ MẪU VÀ CHÁNH THÂN, CHÁNH MẪU. NẾU HỌ NGỘ ĐƯỢC ĐẠO HIẾU NHÂN LUÂN.

NAM MÔ A MEN

NHÂN THẬP DUY BÚT.

Kính Mời Quý Hiền Nhân bấm vào Đây: https://baotienrong.com/2020/08/19/bat-com-chan-cat/

Để đọc Câu Chuyện thông qua lời Duy Bút của Đức Thầy:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s