LƯU BÚT CỦA ĐỨC THẦY NHÂN THẬP

Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3. Câu nói ấy luôn nhắc nhớ người con Việt Nam là chung cội nguồn, mà phải biết yêu thương đoàn kết lẫn nhau. Dân tộc việt nam có hơn 5000 năm văn hiến và biết bao lịch sử hào hùng của dân tộc. Người Viêt Nam mang trong mình dòng máu lạc hồng, con rồng cháu tiên.

Ông Tổ của dòng máu ấy không ai khác chính là Đức Quốc Tổ Vua Hùng, Sinh ngày 20 tháng 2 năm Giáp Thìn, 2989 trước công nguyên. Quốc Tổ thọ 112 tuổi và về trời ngày mùng 10 tháng 3 năm Ất Mùi, 2877 trước công nguyên.

Chữ : “Con Rồng Cháu Tiên, Dòng Máu Lạc Hồng, và Con Lạc Cháu Hồng” là được ĐỨC QUỐC TỔ THUYẾT GIÁO VĂN HÓA CỘI NGUỒN NÓI RA TẠI VƯỜN CẤM CỦA NƯỚC XÍCH QUỶ KHI XƯA TẠI HỘI LONG VÂN, HAY TẠI NHƯNG LẦN THUYẾT GIÁO TẠI NHÀ NƯỚC VĂN LANG (NAY LÀ NƯỚC VIỆT NAM). XEM KINH LONG HOA MẬT TẠNG SẼ RÕ.

Chỉ người đầu tiên khai dựng nhà nước Văn Lang mới gọi là Quốc Tổ Hùng Vương. Những người nối ngôi sau Quốc Tổ Vua Hùng chỉ được gọi là Vua Hùng Vương đời thứ mấy ( ví dụ: Vua Hùng Vương thứ 5 , 6, … ).

Những bậc thiện nhân trong tu học nói Việt Nam có nhiều ông Quốc Tổ Hùng Vường là không đúng về tính lịch sử. Vì những người sáng lập mới được gọi là TỔ. Ví dụ như ông Tổ nghề mộc, ông Tổ về đạo, ….

Tôi yêu đất nước Tiên Rồng Ngàn năm văn hiến vẫn còn trơ trơ Dân tộc tôi máu đỏ da vàng Thấm tình đoàn kết, nặng tình quê hương Quê hương từ thuở lọt lòng Tiếng ru của mẹ biết bao ân tình Mẹ ru từ thuở Vua Hùng Diệt yêu trừ quái, Văn Lang ra đời Đến nay đã mấy ngàn năm Con ơi nhớ lấy khắc ghi công Người

Nhân Thập Lưu Bút.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s