ẨN MÌNH TRONG CỘI NGUỒN

Nói đến tai họa thời ai cũng sợ, nhưng tai họa tại vẫn bám theo chân. Ai cũng lo tránh xa cái bệnh, nhưng cái bệnh vẫn cứ đến. Ai cũng sợ chết nhưng cái chết cũng chẳng tha không sớm thời muộn, không chết trẻ thời cũng chết già cuối cùng cái chết cũng đến. Ai cũng sợ khổ tìm cách tránh nó, nào là củng cố quyền lực cho lớn, nào là vơ vét cho nhiều vàng bạc, nào là trốn tránh trong ngôi nhà kiên cố, chống trộm, chống bão, ẩn náu nơi núi cao rừng thẳm. Nhưng tại họa vẫn cứ đến, không tai họa nầy cũng tai họa khác khó mà tránh thoát cho khỏi.
Chỉ có nương về Cội Nguồn được sự bảo bọc ba ngôi tối cao vũ trụ. Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời làm theo lời dạy Cha Trời, gieo nhân Thiện, tiến tới làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ linh hồn, làm chủ những định luật vũ trụ, giải thoát mọi khổ đau, đi đến an lạc vĩnh hằng an vui hạnh phúc tự tại.
——————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn