ANH NGHĨ GÌ

Đời sống anh sắp cáo chung, tử thần đã đến ngoài ngõ, và giờ đây anh sắp ra đi. Hành trang của anh trống không vì tất cả vật chất tiền tài danh lợi đều bỏ lại. Trong khi các anh không có một lời kinh thơ Thiên Ý để mang đi.
Hãy tỉnh lại đi thứ hành trang mà các anh mang đi, không phải là giàu sang vật chất danh lợi quyền thế nơi cõi trần. Mà chính là Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý lời dạy Cha Trời mới thật là hành trang của các anh mang đi.
Thứ hành trang quý báu, không có thứ quý báu nào sánh kịp, Linh Hồn các anh đã giàu về kiến thức Thiên Ý, các anh sẽ mãi mãi an vui an lạc trên các cõi thiên đàng cực lạc. Vì các Anh là con của Cha Trời, Mẹ Trời. Sống hòa đồng trong ngôi nhà chung Vũ Trụ.
——————————-

Văn Hóa Cội Nguồn