QUYẾT TÂM

Nung nấu tim gan, lòng vì nước
Dù bị uy hiếp, cũng thi gan
Biểu lộ quyết tâm, không thối chí
Trải mật phơi gan, khắp nước non
Rừng kiếm núi đao, dù ngăn cản
Vượt qua tất cả, đạp bằng, san
Bến ngự vẫn là nơi nhân bản
Một con người thực chất Việt Nam
————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn