QUYẾT TÂM

QUYẾT TÂM

Nung nấu tim gan, lòng vì nước
Dù bị uy hiếp, cũng thi gan
Biểu lộ quyết tâm, không thối chí
Trải mật phơi gan, khắp nước non
Rừng kiếm núi đao, dù ngăn cản
Vượt qua tất cả, đạp bằng, san
Bến ngự vẫn là nơi nhân bản
Một con người thực chất Việt Nam
————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s