NGƯỜI VIỆT

Dân tộc Rồng Tiên
Từ thuở khai sanh
Có bao giờ làm người mất nước
Có bao giờ sợ khiếp ngoại xâm
Sống hiên ngang
Thường làm mưa làm gió
Sống toàn quyền “ vạn tuế ’’ muôn năm
Có bao giờ
Sống nhục nhã
Sống cúi luồn ngoại bang
Đầu đội Trời
Chân đạp đất sừng sững hiên ngang
Ơn bề trên
Đã dựng lên non nước
Cháu con thừa kế
Nối tiếp nhau đã mấy nghìn năm
Ơn Quốc Tổ
Ơn Bách Việt Văn Lang
Người được tôn vinh phải là Cha Ông
Mới xứng đáng
Cho Người Việt chúng ta tôn thờ vĩnh viễn mà thôi
———————————————
Văn Hóa Cội Nguồn