VỮNG VÀNG

Tâm an trụ vững vàng
Theo tiếng gọi Cội Nguồn
Nghe theo lời Trời dạy
Chung nhau cùng hiệp lực
Cùng đồng loạt tiến lên
Những vĩ đại lừng danh
Những thành công đột phá
Khắp toàn dân tiến tới
Theo Truyền Thống Anh Linh
Quét sạch lũ ngoại xâm
Phá tan những tối tăm
Không còn những ác gian
Làm cho nước Việt Nam
Rạng ngời và vinh quang
————————————

Văn Hóa Cội Nguồn