HÙNG THIÊN KHÍ PHÁCH

HÙNG THIÊN KHÍ PHÁCH

Việt Nam nước nhỏ tuy nghèo
Nhưng không vì thế cúi đầu ngoại xâm
Bị đô hộ cả nghìn năm
Nhưng không vì thế mất đi Cội Nguồn
Anh Linh, dòng giống Tiên Rồng
Trải qua bom đạn dập dồn triền miên
Cũng không dập được trung cang
Hiếu trung bất khuất hùng anh anh hùng
Làm cho xâm lược khiếp hồn
Bao phen bại trận lấp vùi tan thây
Hùng thiên khí phách Việt Nam
Muôn đời vẫn thế danh vang đất trời
Giờ đây càng lại tuyệt vời
Bừng lên kỳ diệu Đạo, Đời văn minh
Làm cho thế giới ngẩn ngơ
Long hình địa cốt Rồng Tiên sáng ngời
Hùng thiên hùng mãi muôn đời
Anh linh khí phách sáng bừng muôn thu
————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s