THƠ CHÚC MỪNG

THƠ CHÚC MỪNG

Chúc mừng Đại Việt nước ta
Bừng lên no ấm nhà nhà yên vui
Cái vui không vui nào hơn
Nước nhà thay đổi anh linh sáng ngời
Xuân đất nước xuân đạo đời
Rồng Tiên phơi phới đâm chồi trổ hoa
Năm nghìn năm Văn Hiến âu ca
Thái bình thịnh vượng nở hoa Đại Đồng
Chúc mừng con cháu Lạc Hồng
Thắp lên ngọn lửa Cội Nguồn Ông Cha
Chúc mừng Tổ Quốc Việt Nam
Sang trang sử mới vẻ vang Tiên Rồng
Đẹp thay hai chữ Đồng Bào
Nói lên dân tộc một nhà anh em
Đón xuân trọng đại Quốc Gia
Mừng xuân chuyển đổi vượt qua đói nghèo
Xuân Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền
Công bằng, bình đẳng lẫy lừng năm châu
Chúc mừng Đại Việt Nam ta
Muôn năm độc lập nước nhà vững yên
Xuân hạnh phúc xuân văn minh
Lời thơ chúc tết đón xuân Trâu Vàng
——————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s