QUYẾT TÂM

QUYẾT TÂM

Ước mơ nuôi chí bao năm
Thức thao, thao thức quyết tâm độ đời
Quyết tâm vực dậy biển trời
Làm cho non nước sáng ngời văn minh
Hôm nay con đã gặp kinh
Lời thơ Thiên Ý Cha Ông Cội Nguồn
Lời thơ chân lý mặt trời
Lời thơ cứu cả nhân loài thế gian
Bấy lâu con đã quyết tâm
Nay con quyết chí làm nên danh vàng
Rồng Tiên con cháu nhà Trời
Quyết tâm ra trận không nề quỷ ma
Làm cho đất nước nở hoa
Dân giàu nước mạnh âu ca thanh bình
———————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s