TRUYỀN TRAO

TRUYỀN TRAO

Quốc Tổ đã truyền trao
Lời Thiên Ý Trời Cha
Cho khắp cùng nhân loại
Để cùng nhau xây dựng
Một thế giới giàu mạnh
Một thế giới tốt đẹp
Không còn cảnh chiến tranh
Không còn cảnh đạn bom
Tự do và mưu sinh
Sống an vui bình yên
Quốc Tổ đã truyền trao
Những gì thật thiêng liêng
Cảm ơn Quốc Tổ vô biên
Những gì truyền lại quý hơn ngọc vàng
——————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s