TẠ ƠN

TẠ ƠN

Tạ ơn Quốc Tổ ơn Cha Trời
Truyền trao Văn Hóa để cứu đời
Thoát khỏi ngục hình, siêu thiên giới
Thiên đàng sung sướng, những thảnh thơi
Không còn bi lỵ, như trần thế
Bao phen khốn đốn, lặng hụp bơi
Lầm lủi bước chân, nơi vực thẳm
Mịt mù tăm tối cả cuộc đời
Cảm ơn Cha Trời, cùng Quốc Tổ
Cứu nhân độ thế, thoát chơi vơi
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s