TẠ ƠN

Tạ ơn Quốc Tổ ơn Cha Trời
Truyền trao Văn Hóa để cứu đời
Thoát khỏi ngục hình, siêu thiên giới
Thiên đàng sung sướng, những thảnh thơi
Không còn bi lỵ, như trần thế
Bao phen khốn đốn, lặng hụp bơi
Lầm lủi bước chân, nơi vực thẳm
Mịt mù tăm tối cả cuộc đời
Cảm ơn Cha Trời, cùng Quốc Tổ
Cứu nhân độ thế, thoát chơi vơi
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn