ĐẤT NƯỚC THẦN TIÊN

An khang và thịnh vượng
Dân giàu và nước mạnh
Đàng hoàng to đẹp hơn
Nhờ đồng loạt tiến lên
Cùng chung vai sát cánh
Cùng lập công to lớn
Đưa đất nước Việt Nam
Sáng ngời và vinh quang
Lừng danh khắp năm châu
Tốt đẹp biết là bao
Uy linh Cội Rồng Tiên
Vô biên thật vô biên
Việt Nam quá thiêng liêng
Việt Nam đất nước Thần Tiên
——————————————

Văn Hóa Cội Nguồn