ĐẤT NƯỚC THẦN TIÊN

ĐẤT NƯỚC THẦN TIÊN

An khang và thịnh vượng
Dân giàu và nước mạnh
Đàng hoàng to đẹp hơn
Nhờ đồng loạt tiến lên
Cùng chung vai sát cánh
Cùng lập công to lớn
Đưa đất nước Việt Nam
Sáng ngời và vinh quang
Lừng danh khắp năm châu
Tốt đẹp biết là bao
Uy linh Cội Rồng Tiên
Vô biên thật vô biên
Việt Nam quá thiêng liêng
Việt Nam đất nước Thần Tiên
——————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s