CẢNH MỒ CÔI

CẢNH MỒ CÔI

Một mình cô độc cảnh mồ côi
Tắm nắng gội sương, một góc trời
Tỏa sáng anh linh, nền quốc giáo
Tháng năm xanh tốt chẳng hề vơi
Hùng khí muôn năm ngời cao vút
Lá cành xanh mướt, những thảnh thơi
Bốn phương tám hướng, nguồn gió núi
Nghĩa, Nhân, Trung, Hiếu, trải rộng phơi
——————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s