CẢNH MỒ CÔI

Một mình cô độc cảnh mồ côi
Tắm nắng gội sương, một góc trời
Tỏa sáng anh linh, nền quốc giáo
Tháng năm xanh tốt chẳng hề vơi
Hùng khí muôn năm ngời cao vút
Lá cành xanh mướt, những thảnh thơi
Bốn phương tám hướng, nguồn gió núi
Nghĩa, Nhân, Trung, Hiếu, trải rộng phơi
——————————————

Văn Hóa Cội Nguồn