HOA SEN BÁU

Hãy sống lành mạnh, không tham tàn bạo ác, không hận thù ganh ghét, không trộm cướp, không tà dâm, không mưu hại con người, không vọng ngữ nói láo, không đâm thọc, thêu dệt, không chửi rủa nói ác khẩu, hãy sống vui dù trong hoàn cảnh nào, vương, quan, nghèo, giàu. Sống thanh tịnh, luôn vì người, chính trong tâm của những người ấy đã có hoa sen báu, trí huệ dồi dào, thoát ly mọi sự khổ, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Mãn kiếp trần trở lại cõi trời sống an vui tự tại.
————————————

Văn Hóa Cội Nguồn