HOA SEN BÁU

HOA SEN BÁU

Hãy sống lành mạnh, không tham tàn bạo ác, không hận thù ganh ghét, không trộm cướp, không tà dâm, không mưu hại con người, không vọng ngữ nói láo, không đâm thọc, thêu dệt, không chửi rủa nói ác khẩu, hãy sống vui dù trong hoàn cảnh nào, vương, quan, nghèo, giàu. Sống thanh tịnh, luôn vì người, chính trong tâm của những người ấy đã có hoa sen báu, trí huệ dồi dào, thoát ly mọi sự khổ, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Mãn kiếp trần trở lại cõi trời sống an vui tự tại.
————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s