SỰ BÌNH THƯỜNG

Chúng ta đã cống hiến triệt để cả cuộc đời cho nhân loại, hiếu thuận đối với Cha Trời Mẹ Trời, theo gương Quốc Tổ, lòng không vướng bận đến sự nghèo khó, giàu đạo giàu đức, giàu tình, giàu nghĩa cũng là cái giàu theo ta mãi mãi, không như cái giàu vật chất, giàu cho mấy khi mãn trần linh hồn không mang theo được gì trở thành trắng tay. Tâm hồn chúng ta là tâm hồn cao đẹp của một kiếp người và cho đến vô lượng kiếp. Những hành động chúng ta chỉ vì sự tốt đẹp cuộc sống, trên tôn vinh Cha Trời Mẹ Trời dưới tận độ nhân loại con người, phân phát an huệ cho những người còn thiếu thốn về Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời. Là người Việt Nam chúng ta làm hết trách nhiệm của người Việt Nam đối với Ông Cha, đối với non sông đất nước, sống như người bình thường thế thôi. Chúng ta là ai chúng ta cũng không cần nghĩ đến. Vì những Định Luật Tạo Hóa đã cho Ta biết, Thiện thời siêu sanh lên các Tầng Trời hưởng phước. Ác thời sa đọa xuống các Tần Địa Phủ khốn khổ chỉ vậy thôi.
——————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn