CON NGƯỜI MỚI

CON NGƯỜI MỚI

Chúng ta về với Cội Nguồn, loại bỏ những hình thức giả dối, không đem lại lợi ích cho cuộc sống, những thứ quý báu nhất chính là chân thiện, lòng yêu thương, tình đồng loại, nghĩa Đồng Bào. Những đức tánh thơm tho đầy thiện chí, phụng sự cho nhân loại bằng món ăn tinh thần đạo đức Thiên Ý Cha Trời, đem lại sự an vui hạnh phúc.

Chúng ta đâu thể chung cùng những nơi tham tàn bạo ác, bày biện bố trí những hình thức giả dối bày biện những xảo trá làm hại con người.
Chúng ta đã về với Cội Nguồn đâu còn là những con người thèm khát những dục vọng tầm thường, và sự kiêu căng, cống cao ngã mạn của kẻ kém trí, thích phô trương thanh thế hư ảo, chỉ mang lấy nghiệp chướng. Chúng ta đến những nơi cái đau được chia xẻ, cái khổ được an ủi, yếu đuối được Nâng đỡ, lẽ phải được tôn trọng.
Chỗ chúng ta ngồi là những nơi ấm cúng của một mái ấm ngôi nhà đoàn kết, không hận thù, ở nơi đó chúng ta cảm nhận được sự bình yên, trong lòng yêu thương tình đồng loại nghĩa Đồng Bào, những giọt máu đào trong cuộc sống chúng ta.
———————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s