TIẾNG AI

Khuya rồi đen tối bóng đêm
Tiếng ai than thở như đang nghẹn ngào
Cuộc đời mưa dập gió vùi
Bất công lắm cảnh bạo tàn xảy ra
U minh thời thế quỷ ma
Chập chờn múa vuốt nuốt xơi con người
Giật mình ngồi dậy kinh hoàng
Mới hay lũ quỷ thết gào thâu đêm
Tiếng ai than thở, thở than
Bóng đêm ma quỷ ăn xương thịt người
——————————————

Văn Hóa Cội Nguồn