TIẾNG AI

TIẾNG AI

Khuya rồi đen tối bóng đêm
Tiếng ai than thở như đang nghẹn ngào
Cuộc đời mưa dập gió vùi
Bất công lắm cảnh bạo tàn xảy ra
U minh thời thế quỷ ma
Chập chờn múa vuốt nuốt xơi con người
Giật mình ngồi dậy kinh hoàng
Mới hay lũ quỷ thết gào thâu đêm
Tiếng ai than thở, thở than
Bóng đêm ma quỷ ăn xương thịt người
——————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s