SAO LẠI QUÊN

SAO LẠI QUÊN

Dáng vóc hình hài ai tạo nên
Phải chăng cha mẹ, đấng bề trên
Cưu mang gian khổ, sao không nhớ
Hững hờ chẳng nghĩ, lại bỏ quên
Bạc nghĩa đã đành, tâm bất hiếu
Thành nhân sao được, biến súc sanh
Một kiếp bất nhân, muôn kiếp khổ
Thiên đàng mất lối, địa phủ có tên
——————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s