SAO LẠI QUÊN

Dáng vóc hình hài ai tạo nên
Phải chăng cha mẹ, đấng bề trên
Cưu mang gian khổ, sao không nhớ
Hững hờ chẳng nghĩ, lại bỏ quên
Bạc nghĩa đã đành, tâm bất hiếu
Thành nhân sao được, biến súc sanh
Một kiếp bất nhân, muôn kiếp khổ
Thiên đàng mất lối, địa phủ có tên
——————————

Văn Hóa Cội Nguồn