MỘT BẦU TÂM TƯ

MỘT BẦU TÂM TƯ

Anh ơi anh ở nơi đâu
Bỏ em ở lại một bầu tâm tư
Nhìn mây, mây mãi bay đi
Con chim lẽ bạn cô đơn một mình
Chỉ nghe con suối thầm thì
Ngày đêm kể chuyện những gì đớn đau
Quê hương nắng sớm chiều mai
Hoàng hôn lịm tắt bóng ai chân trời
Dạ lòng luôn mãi não nề
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai
Anh ơi anh ở nơi đâu
Bỏ em ở lại một bầu tâm tư
—————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s