CHIỀU TÀ

Chiều tà bến ngự đò sang
Thuyền ai cập bến sầu vươn lấy sầu
Trăng tà từ biệt đêm thâu
Vẳng văng tiếng sáo nhớ ai đêm trường
Nỗi buồn để lại trong lòng
Mênh mông cá nước biết tìm nơi đâu
Khổ tâm nỗi khổ xanh xao
Phong sương gió bụi đi vào hư vô
Chiều tà bến ngự đò sang
Thuyền ai cập bến sầu vươn lấy sầu
————————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn