CHIỀU TÀ

CHIỀU TÀ

Chiều tà bến ngự đò sang
Thuyền ai cập bến sầu vươn lấy sầu
Trăng tà từ biệt đêm thâu
Vẳng văng tiếng sáo nhớ ai đêm trường
Nỗi buồn để lại trong lòng
Mênh mông cá nước biết tìm nơi đâu
Khổ tâm nỗi khổ xanh xao
Phong sương gió bụi đi vào hư vô
Chiều tà bến ngự đò sang
Thuyền ai cập bến sầu vươn lấy sầu
————————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s