HOÀN THÀNH SỨ MỆNH

HOÀN THÀNH SỨ MỆNH

Hãy lưu ý thường xuyên học hỏi
Và động viên nhắc nhở cho nhau
Vượt qua gian khổ gian nan
Vượt qua hoàn cảnh khốn nguy bão bùng
Cùng phục vụ kịp thời truyền giáo
Cùng tham gia chung sức chung tay
Vì dân vì nước vì non
Vì con vì cháu, anh em Đồng Bào
Luôn tận tụy không màn danh lợi
Luôn kịp thời hỗ trợ vượt lên
Vượt qua hố thẳm non cao
Hoàn thành sứ mệnh Ý Thiên Cha Trời
———————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s