HIÊN NGANG

HIÊN NGANG

Đã là con cháu Tiên Rồng
Vá trời lấp bể san dời núi non
Gian nan chỉ việc cỏn con
Tử sanh chẳng sợ, xông pha bão bùng
Làm người đứng giữa đất trời
Sẵn sàng chấp nhận những gì chông gai
Đập tan xâm lược ngoại xâm
Vùi chôn ác bá hại dân hại người
Hiên Ngang sừng sững, đất trời
Dời sông lấp biển con Rồng cháu Tiên.
—————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s