NGHĨA ANH EM

Tình nghĩa anh em khắp mọi miền
Xây nền đạo đức Cội Rồng Tiên
Bao mùa thức trắng truyền kinh giáo
Sang trang thế kỷ hội nên duyên
Đường mây hội tụ cùng chung lối
Văn Hóa bùng lên cảnh thiêng liêng
Đời, Đạo một nhà bao cảm xúc
Đại Đồng một Cội nghĩa anh em
———————————-
Văn Hóa Cội Nguồn