NGHĨA ANH EM

NGHĨA ANH EM

Tình nghĩa anh em khắp mọi miền
Xây nền đạo đức Cội Rồng Tiên
Bao mùa thức trắng truyền kinh giáo
Sang trang thế kỷ hội nên duyên
Đường mây hội tụ cùng chung lối
Văn Hóa bùng lên cảnh thiêng liêng
Đời, Đạo một nhà bao cảm xúc
Đại Đồng một Cội nghĩa anh em
———————————-
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s