ÂN NHÂN

ÂN NHÂN

Các Ngài Thánh Đức đã truyền lửa cho tôi, lửa Thiên, những thứ lửa làm ấm lại cuộc đời. Hơn thế nữa các Ngài Thánh Đức đã đem đến cho cả kho tàng tri kiến, kiến thức vũ trụ. Tôi chỉ cần nắm bắt được sự thật nầy, đời tôi liền đổi khác vững vàng trong cuộc sống, nhất là tự giải thoát đời mình ra khỏi bể khổ. Tôi không còn lo nghĩ khi mãn trần linh hồn tôi sẽ về đâu, vì tôi đã thấy rõ thiên đàng quê hương mà tôi sẽ đến. Bây giờ tôi có thể nói chắc rằng tôi đã hiểu thế nào là chân hạnh phúc, hạnh phúc an lạc vĩnh hằng do các Ân Nhân Thánh Đức đem đến.

——————————— Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s