LÊN NGỒI TÒA SEN

LÊN NGỒI TÒA SEN

Việt Nam khổ cực lắm rồi
Giờ đây mới được lên ngồi tòa sen
Vượt qua bao nỗi khó khăn
Bây giờ mới được vinh quang Lạc Hồng
Việt Nam đất nước con người
Đơm hoa kết trái sáng ngời Việt Nam
Toàn cầu thế giới năm châu
Long hoa đại hội âu ca thanh bình
Quê hương tai ách không còn
Bao nhiêu khổ cực đến hồi vàng son
Thoát đời tăm tối, tối tăm
An vui hạnh phúc bình minh trở về
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Vui trong cuộc sống rực hồng mùa xuân
Phước hồng chữ S phù sa
Sáng bừng chân lý nở hoa đại đồng
Việt Nam khốn khổ vô cùng
Giờ đây mới được lên ngồi tòa sen
———————————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s