CON ĐƯỜNG ĐẠI ĐẠO

Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Thiên Ý Đại Đạo Vũ Trụ, một con đường xuyên suốt từ thiên đàng đến địa phủ, và dẫn hành giả đi đến cuối cùng của sự giải thoát an vui tự tại. Con đường Văn Hóa Cội Nguồn, Đại Đạo Vũ Trụ khác hẳn với những con đường khác, ví như đường đất và đường tráng nhựa. Nhưng không phải vì thế mà đường tráng nhựa dễ đi, phải có đủ ý chí và nhẫn nại, đức độ, nhiệt thành, dám hi sinh và vứt bỏ tất cả những thứ thường tục, mà thế nhân tranh đoạt với nhau, mới cảm nhận được con đường rực rỡ hoa xuân, đầy quả ngọt, rực thắm yêu thương tràn đầy hạnh phúc.
——————————————

Văn Hóa Cội Nguồn