CON ĐƯỜNG ĐẠI ĐẠO

CON ĐƯỜNG ĐẠI ĐẠO

Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Thiên Ý Đại Đạo Vũ Trụ, một con đường xuyên suốt từ thiên đàng đến địa phủ, và dẫn hành giả đi đến cuối cùng của sự giải thoát an vui tự tại. Con đường Văn Hóa Cội Nguồn, Đại Đạo Vũ Trụ khác hẳn với những con đường khác, ví như đường đất và đường tráng nhựa. Nhưng không phải vì thế mà đường tráng nhựa dễ đi, phải có đủ ý chí và nhẫn nại, đức độ, nhiệt thành, dám hi sinh và vứt bỏ tất cả những thứ thường tục, mà thế nhân tranh đoạt với nhau, mới cảm nhận được con đường rực rỡ hoa xuân, đầy quả ngọt, rực thắm yêu thương tràn đầy hạnh phúc.
——————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s