CHÚA TỂ ĐỈNH CAO CỦA TÔN GIÁO ĐẠO GIÁO

CHÚA TỂ ĐỈNH CAO CỦA TÔN GIÁO ĐẠO GIÁO

Tất cả Tôn Giáo, Đạo Giáo ví như những dãy núi cao mang nhiều sắc thái triết lý độc đáo, đạo đức tâm lý, khoa học được giải thích một cách thông minh, có cao có thấp như những dãy núi cao thấp khác nhau. Song nhìn dãy núi hiên ngang hùng vĩ Hi Mã Lạp Sơn tượng trưng cho Văn Hóa Cội Nguồn Đại Đạo Vũ Trụ. Đứng trên đỉnh dãy núi nầy nhìn xuống chúng ta có thể quan sát rõ rệt cao thấp của những dãy núi kia.

————————————-

VĂN HOÁ CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s