NHẸ NHƯ BAY

NHẸ NHƯ BAY

Trở về Nguồn Cội thoát vòng vây
Họa tai, tai họa, những tháng ngày
Xô bồ lặng hụp, trong dục lạc
Để rồi nhận lấy, những đắng cay
Thiên đàng trở lại không vướng bận
Mặc cho thế sự, những lăn quay
Lời kinh tiếng kệ, vui năm tháng
Tâm hồn cảm thấy, nhẹ như bay
————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s