NHẸ NHƯ BAY

Trở về Nguồn Cội thoát vòng vây
Họa tai, tai họa, những tháng ngày
Xô bồ lặng hụp, trong dục lạc
Để rồi nhận lấy, những đắng cay
Thiên đàng trở lại không vướng bận
Mặc cho thế sự, những lăn quay
Lời kinh tiếng kệ, vui năm tháng
Tâm hồn cảm thấy, nhẹ như bay
————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn