CÁC NGÀI THÁNH ĐỨC

CÁC NGÀI THÁNH ĐỨC Nói đến các Ngài Thánh Đức, là nói đến trí huệ, Đức độ ở đỉnh cao. Không vì sự phỉ báng mà các Ngài giận, những ân huệ các Ngài Thánh Đức ban ra cho đời thật trong sáng không vụ lợi. Chính vì lẽ đó các Ngài Thánh Đức được người Ta kính trọng, không cần diễn giải biện bạch mà người ta tin. Tôi coi các Ngài Thánh Đức như là Bậc Thầy. Với tôi những hy vọng tràn trề do các Ngài Thánh Đức đem lại. Thành thật mà nói những gì các Ngài Thánh Đức đem lại cho tôi, lời dạy của Cha Trời còn quý hơn kim cương ngọc ngà châu báu. Khi đã hiểu rõ trần gian là cõi tạm, giá trị vật chất không thể soi sánh với lời dạy của Đức Cha Trời tôi càng trân quý từng câu từng chữ trong kinh giáo do các Ngài Thánh Đức truyền lại. Vô cùng biết ơn các Ngài. ———————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s