NHỚ AI

Đất trời những tháng mưa dầm
Tuyết rơi trên lá trên cành sum xuê
Tháng ngày tưởng nhớ chàng về
Sao mà chờ mãi tái tê nỗi lòng
Đông về cô quạnh một mình
Phòng không trống vắng trong lòng cô đơn
Nhớ ai, ai nhớ ai thương
Còn em trông mãi con chim chân trời

Văn Hóa Cội Nguồn