NHỚ AI

NHỚ AI

Đất trời những tháng mưa dầm
Tuyết rơi trên lá trên cành sum xuê
Tháng ngày tưởng nhớ chàng về
Sao mà chờ mãi tái tê nỗi lòng
Đông về cô quạnh một mình
Phòng không trống vắng trong lòng cô đơn
Nhớ ai, ai nhớ ai thương
Còn em trông mãi con chim chân trời

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s