NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI, NGUYÊN LÝ THÀNH CÔNG

NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI,
NGUYÊN LÝ THÀNH CÔNG

Dồn ép người ta vào đường cùng Tức Nước Vỡ Bờ, sự việc chưa thông mà muốn mau thành, Tốc Dục Bất Đạt, chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại.
Từ tâm nhẫn nại, tiến tới từng bước một, tuy chậm chạp nhưng vững chắc, chính là nguyên lý thành công.
Nếu không lấy chính bản thân mình làm yếu tố quyết định đi đến thành công. Mà cứ cầu lấy sự bên ngoài, thời chẳng khác gì đi tìm cái bóng của thành công. Thất Bại.

————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s