ĐÔI BẠN

Tôi và anh cùng quê
Coi nhau như anh em
Lại chung cùng chí hướng
Trên con đường vì nước
Thường gặp nhau những lúc
Trên con đường chung sức
Đàm luận thật mãi mê
Rõ con đường ta đi
Càng tăng thêm kiến thức
Trên con đường tiến tới
Vì đất nước quê hương
Thành đôi bạn keo sơn
Đời cùng khổ có nhau
Phấn đấu để lập công
Làm cho nước Việt Nam
Rực thắm ánh mùa xuân
———————————-

Văn Hóa Cội Nguồn