MÃI XÔNG PHA

Một mình một ngựa, mãi xông pha
Vượt qua dông bão, quỷ yêu tà
Sứ mệnh truyền trao, lời Thiên Ý
Độ nhân cứu thế, lệnh Trời Cha
Thi hành di mệnh, đường sống chết
Rừng gươm núi giáo cũng vượt qua
Những bước đường trần, hồi chung kết
Thắng thua một trận với yêu ma
Âm u mù mịt giăng tứ phía
Một mình một ngựa vẫn xông pha

————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn