QUÁ KHỨ ĐÃ LÙI XA

Hỡi con người những gì quá khứ đã lùi xa, không nên níu kéo lại để mà làm gì. Cây muốn trưởng thành thời những lá già phải được loại bỏ, thay vào đó là những lá non theo định hướng mới.
Đi trên con đường Tạo Hóa. Luôn đưa chúng ta tiến về phía trước, chẳng khi nào kéo lại đằng sau.
Nhưng nhờ ở quá khứ chúng ta đã rút ra những bài học kinh nghiệm, để rồi xác định sự tiến về phía trước của chúng ta.
Hãy noi gương Quốc Tổ sống vì người, vì nhân loại, vì non sông đất nước, đặt tình thương lên toàn hoàn vũ, trên thuận lòng Trời, dưới hợp lòng dân. Để ngày kia được yên nghỉ trong vầng hào quang mà chúng ta đã tạo ra tương lai tốt đẹp.
————————————

Văn Hóa Cội Nguồn