LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

LÀM LẠI CUỘC ĐỜI Hãy vứt bỏ tất cả những gì phiền não trong Tâm, để Tâm trong sáng nhẹ nhàng. Ví như người nông dân đã dọn sạch cỏ rác trên ruộng. Và chọn những hạt giống lành gieo vào Tâm Thức của mình. Nhất là những hạt giống lời dạy của Cha Trời. Thời nhất định gặt hái những thành quả tốt đẹp về sau, không thể nghĩ bàn những lợi ích từ gieo trồng này, dù nói cả trăm năm cũng không hết. ———————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s