LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

Hãy vứt bỏ tất cả những gì phiền não trong Tâm, để Tâm trong sáng nhẹ nhàng. Ví như người nông dân đã dọn sạch cỏ rác trên ruộng. Và chọn những hạt giống lành gieo vào Tâm Thức của mình. Nhất là những hạt giống lời dạy của Cha Trời. Thời nhất định gặt hái những thành quả tốt đẹp về sau, không thể nghĩ bàn những lợi ích từ gieo trồng này, dù nói cả trăm năm cũng không hết.
———————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn