AN VUI TUYỆT ĐỐI

Sự an vui tuyệt đối phải ra ngoài những hiện tượng phù du cấu tạo giả tạo. Cửa trường cửu an vui vĩnh hằng không rộng mở cho những con người đang đắm chìm trong giả tạo, ngủ say trong giả tạm. Cõi siêu việt không dành cho những kẻ đang lặng hụp dưới bùn nhơ, hạnh phúc chân thật khó tìm trong ham muốn dục lạc. Mà chính là từ bỏ tất cả sự giả tạm đi đến an lạc tâm hồn, hạnh phúc chân thật vĩnh hằng là như thế.

Văn Hóa Cội Nguồn