ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG

ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG

Cái kết quả ta gặt hái ngày hôm nay bao nhiêu là sự tốt đẹp, là ngày hôm qua ta đã gieo trồng. Nhân quá khứ quả hiện tại. Cứ thế từng ngày, từng tháng, từng năm. Tiến dần đến chỗ viên mãn. Ví như người gặt lúa, gặt rồi lại gieo lúa ra để gặt nữa, ban đầu chỉ là một nắm thóc, nhưng sau vài lần gieo ra là cả một cánh đồng lúa. Hành thiện để gặt phúc, gặt phúc rồi gieo nhân thiện ra. Tóm lại : Chân lý đi đến thành công, đại thành công, gói gọn chỉ bấy nhiêu thôi.

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s