ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG

Cái kết quả ta gặt hái ngày hôm nay bao nhiêu là sự tốt đẹp, là ngày hôm qua ta đã gieo trồng. Nhân quá khứ quả hiện tại. Cứ thế từng ngày, từng tháng, từng năm. Tiến dần đến chỗ viên mãn.
Ví như người gặt lúa, gặt rồi lại gieo lúa ra để gặt nữa, ban đầu chỉ là một nắm thóc, nhưng sau vài lần gieo ra là cả một cánh đồng lúa. Hành thiện để gặt phúc, gặt phúc rồi gieo nhân thiện ra.
Tóm lại : Chân lý đi đến thành công, đại thành công, gói gọn chỉ bấy nhiêu thôi.

Văn Hóa Cội Nguồn