QUYẾT CHÍ LÀM NÊN HÀO HÙNG

QUYẾT CHÍ
LÀM NÊN HÀO HÙNG

Từ xa xưa Cha Ông dựng nước
Thật oai hùng, danh chấn dường bao
Tam tinh một trận ngã nhào
Lãnh Nam chính quái đã vào Cha Ông
Chí hùng anh gồm thâu tất cả
Nước Văn Lang rộng mở bao trùm
Trường Giang đến tận đầu rồng
Mê Công đến tận giáp cùng biển khơi
Trăm bộ lạc, khuấy trời chọc đất
Dậy oai hùng cao ngất trời mây
Rền vang khắp cả Đông, Tây
Khiếp hồn vỡ mật yêu tinh ma tà
Giống Rồng Tiên lẫy lừng tột thế
Lắm đức tài trùm bá muôn phương
Lừng danh Bách Việt Văn Lang
Trở thành truyền thống anh linh hào hùng

Hiềm vì nỗi sai đường lạc lối
Cội Ông Cha chẳng nhớ không màng
Chạy theo Nga, Mỹ, Tây, Tàu
Tranh hùng tranh bá hại nào anh em
Mãi cúi đầu không nên cuộc sống
Mãi Luỵ quỳ đen tối âm u
Con đường truyền thống không đi
Đi theo lũ quỷ ngoại xâm yêu tà
Giống Tiên Rồng bơ phờ lụn bại
Lạc hiếu trung vùi dập tương lai
Làm cho cuộc sống lao đao
Đói nghèo lạc hậu biết bao khốn cùng

Nay thời thế tối mù tối mịt
Bởi độc tài làm hại nước non
Sống trong oan ức hàm oan
Thế thời như thế nát tan cơ đồ
Người chân thiện xem thường vùi lấp
Lũ tà thần vị trí ngôi cao
Coi dân chẳng được đồng xu
Trâu cày ngựa cỡi rác rơm ngoài đồng
Thời mạc pháp mất lần đạo đức
Mãi lom khom bắt chước ngoại bang
Sử ta chẳng học sử ta
Học toàn những chuyện rác ma nhà người
Mấy nghìn năm lạc Nguồn lìa Cội
Hơn nghìn năm nô lệ tối tăm
Chiến tranh ôi mãi chiến tranh
Nồi da xáo thịt anh em Đồng Bào
Càng suy nghĩ nghẹn ngào vận nước
Càng hiểu sâu càng xót tâm cang
Thế thời mua tước bán quan
Lấy gì cuộc sống bình yên thanh bình
Một cuộc sống thiện lành bỏ vứt
Đạo nhơn luân, bỏ xó sao yên
Đua tranh những việc nhãn tiền
Biết đâu đạo đức gian tà là đâu
Mãi hì hục háo danh háo lợi
Thói đời thường lũ chuột, mọt, sâu
Tham lam vơ vét tóm thâu
Sạch sành non nước trơ xương sạch sành
Cội vứt bỏ, không còn biết đến
Cốt thân mình phú quý là xong
Cần gì kể đến chúng dân
Chỉ lo quyền lực tóm thâu cõi bờ

Thời dựng nước đâu là như thế
Vua, tôi, dân, cùng thể Đồng Bào
Cùng nhau chung giọt máu đào
Âu Cơ bọc trứng Cha Trời Long Quân
Nay cuộc sống cũng không ra sống
Vua, quan, dân luôn chống kình nhau
Đâu như thời buổi dựng non
Hiếu, trung, nhân, nghĩa danh vang đất trời

Hãy quyết chí thoát vòng lao khổ
Phải tự mình tháo gở mới xong
Tìm về Nguồn Cội Cha Ông
Noi gương lịch sử tiền nhân hào hùng
Đem chí lớn vẫy vùng khắp cõi
Quyết dời non lấp bể sai lầm
Làm cho đất nước thanh bình
Văn minh vật chất tinh thần song đôi
Trông người rồi lại ngắm ta
Thiên đàng địa ngục đâu xa rất gần
Quyết chí xóa bỏ gông cùm
Thực thi, dân chủ, nhân quyền tự do
———————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s