QUY VỀ MỘT MỐI

Thiên Ý đà tỏa sáng
Đang chuyển luân thâu tóm
Khắp thế giới hoàn cầu
Khắp lục địa năm châu
Bao nhân tài thế giới
Tiếp nhận lời Thiên Ý
Đang ngày đêm hội tu
Trên con đường truyền đạo
Về đất nước Việt Nam
Hình chữ S Địa Long
Cửa thiên đàng tại đây
Quy tụ khắp Đông, Tây
Thiên Ý đà tỏa sáng
Nhân Loại về một mối
Nước Việt Nam tung bay
————————————

Văn Hóa Cội Nguồn