QUY VỀ MỘT MỐI

QUY VỀ MỘT MỐI

Thiên Ý đà tỏa sáng
Đang chuyển luân thâu tóm
Khắp thế giới hoàn cầu
Khắp lục địa năm châu
Bao nhân tài thế giới
Tiếp nhận lời Thiên Ý
Đang ngày đêm hội tu
Trên con đường truyền đạo
Về đất nước Việt Nam
Hình chữ S Địa Long
Cửa thiên đàng tại đây
Quy tụ khắp Đông, Tây
Thiên Ý đà tỏa sáng
Nhân Loại về một mối
Nước Việt Nam tung bay
————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s