BƠ VƠ

BƠ VƠ

Lạy Nguồn lạy Cội, lạy Cha Trời
Chúng con lạc lõng, giữa trần đời
Bơ vơ lẩn quẩn, trong đau khổ
Tai họa dập dồn, khắp mọi nơi
Đối đầu nghịch cảnh, bao sợ hãi
Yêu tinh quỷ dữ, chúng nuốt xơi
Hãy cứu chúng con, ra bể khổ
Không còn lạc lõng, những chơi vơi
————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s