QUỐC GIÁO QUỐC ĐẠO

CÂU CHUYỆN SỐ 66

QUỐC GIÁO, QUỐC ĐẠO

Trong khóa học đặc biệt có nhiều vị Tôn Sư giảng về Truyền Thống Anh Linh Dựng Nước, Giữ Nước Văn Hóa Cội Nguồn. Trong đó Tôn Sư Hạnh Thông giảng về Quốc Giáo, Quốc Đạo.

Tôn Sư Hạnh Thông nói: Thưa bổn đạo Hội Viên, Thành Viên, Đạo Viên, hôm nay là khóa học đặc biệt dành riêng những gì thắc mắc những gì Hội Viên, Thành Viên, Đạo Viên hỏi Thầy sẽ cố gắng trả lời theo những gì Thầy biết. Khi ấy có một người Hội Viên nổi tiếng tên là Văn Chủng đứng lên chấp tay hướng về đức Tôn Sư Hạnh Thông thưa hỏi rằng :

Thưa Đức Tôn Sư, Sao gọi là Quốc Đạo, Quốc Giáo chánh thống. Nếu lấy Thiên Chúa, Phật Giáo, Khổng Giáo làm Quốc Giáo Quốc Đạo, có được gọi là Quốc Đạo, Quốc Giáo chánh thống không ?

Đức Tôn Sư Hạnh Thông trả lời rằng: Quốc Giáo Quốc Đạo chánh thống phải là lời dạy Quốc Tổ về Đạo đi đôi với truyền thống anh linh dựng nước, giữ nước. Còn nếu lấy Phật Giáo, Thiên Chúa, Khổng Giáo không phải là lời dạy Quốc Tổ cũng như không dính dáng gì đến Truyền Thống Anh Linh Dựng Nước ,Giữ Nước Dân Tộc Việt Nam thời không gọi là Quốc Giáo, Quốc Đạo chánh thống được. Còn như ai đó lấy Thiên Chúa, Phật Giáo, Khổng Giáo làm Quốc Đạo, Quốc Giáo. Bắt Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng cúi đầu quỳ lạy Là những người phản bội lại Cội Nguồn, chà đạp lên Anh Linh Quốc Tổ, Những người ấy không xứng đáng để cho con cháu Tiên Rồng tôn vinh ca ngợi, Cũng như không xứng đáng kế thừa di chí Quốc Tổ lãnh đạo đất nước. Mà xem như kẻ lạc Nguồn lạc Cội.

Phật Giáo sanh ra trên đất nước Ấn Độ, Thiên Chúa sanh ra từ Do Thái. Khổng Giáo sanh ra từ Trung Quốc. Không phải phát nguồn từ đất nước Việt Nam. Dù cho phát nguồn từ đất nước Việt Nam nhưng không phải lời dạy Quốc Tổ không liên quan gì đến truyền thống anh linh dựng nước giữ nước, thời không thể gọi là Quốc Giáo, Quốc Đạo được. Mà chỉ gọi là Tôn Giáo, Đạo Giáo hội nhập mà thôi. Vì thế Chính quyền cho phép hoạt động thời hoạt động, không cho phép hoạt động, là không được hoạt động. Vì đất nước Việt Nam không phải là đất nước của các Tôn Giáo, Đạo Giáo. Nên các Tôn Giáo, Đạo Giáo không có quyền định đoạt vận mệnh đất nước Việt Nam cũng như Dân Tộc Việt Nam. Mà chỉ có nền Quốc Giáo, Quốc Đạo Chính Thống Việt Nam mới có Quyền dẫn dắt Dân Tộc Việt Nam cũng như bảo vệ và giữ gìn Non Sông Tổ Quốc đất nước Việt Nam. Huống chi Phật Giáo, Thiên Chúa, Khổng Giáo không phải ra đời trên đất nước Việt Nam.

Ở vào thời mạt pháp, do Văn Hóa Cội Nguồn thất truyền nên những vị vua nào đó tôn thờ Phật Giáo, Đạo Giáo, Tôn Giáo, thời Đạo Giáo, Tôn Giáo đó chỉ thịnh hành theo xu thế giai đoạn lịch sử nhất thời, không thể gọi là Quốc Giáo, Quốc Đạo chánh thống muôn năm được. Ngay cả Phật Giáo sanh ra trên đất nước Ấn Độ cũng không trở thành Quốc Đạo Quốc Giáo được. Huống chi trên đất nước Việt Nam không phải là nơi Phật Giáo ra đời.

Tóm lại: Các Đạo Giáo, Tôn Giáo khó mà trở thành Quốc Đạo, Quốc Giáo Chính Thống Đại Việt, vì không phải do ông Quốc Tổ truyền lại. Các Tôn Giáo, Đạo Giáo Họ không tôn thờ Quốc Tổ thời lấy đâu ra Quốc Đạo, Quốc Giáo Chính Thống. Họ chỉ là những Tôn Giáo Đạo Giáo du nhập qua ăn nhờ ở đậu trên đất nước Việt Nam mà thôi.

Những chính quyền chân chính tiếp nối Ông Cha Tôn Thờ Quốc Tổ, bảo vệ và giữ gìn đất nước. Với Chính Quyền Chân Chính như vậy, Có quyền cho các Tôn Giáo, Đạo Giáo hoạt động, đúng theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Việt Nam cho phép. Hoặc không cho hoạt động khi những Tôn Giáo, Đạo Giáo đi ngược lại Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc, Có thể cấm hẳn truyền giáo trái phép trên đất nước Ông Cha của họ. Đúng theo Thiên Luật Vũ Trụ, cũng chính là Thiên Ý của Đức Cha Trời.

Chẳng hạn như Dân Tộc Việt Nam có ông Quốc Tổ rõ ràng đã có hơn năm nghìn năm Văn Hiến. Con cháu Việt Nam đã đi vào Quốc Tổ, Quốc Giỗ, Quốc Lẽ. Nay có Văn Hóa Cội Nguồn chính là Quốc Giáo nhà nhà tôn thờ Quốc Tổ đi vào Quốc Đạo. Như vậy Quốc Giáo, Quốc Đạo, Quốc Tổ, Quốc Giỗ, Quốc Lễ chính là Đại Đạo Vũ Trụ. Trên địa cầu nầy duy nhất chỉ có trên Dân Tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam có một không hai trên thế giới. Có thể nói chỉ có Việt Nam mới có Quốc Giáo, Quốc Đạo Chính Thống đi vào bất diệt muôn năm. Việt Nam Quốc Tổ, Việt Nam Quốc Giỗ, Việt Nam Quốc Lễ, Việt Nam Quốc Giáo, Việt Nam Quốc Đạo. Không riêng cho cá nhân nào mà cho cả Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng. Tất cả Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng đều là Hội Viên, Thành Viên, Đạo Viên của nền Quốc Giáo Quốc Đạo Việt Nam. Chỉ trường hợp những người bỏ Cội bỏ Nguồn không tôn thờ Quốc Tổ, tuy họ được sanh ra trên đất nước Việt Nam, nhưng họ không phải là người Việt Nam vì họ đã chối bỏ Cội Nguồn của họ. Người Họ tôn thờ không phải là người dựng nước, không liên quan gì đến Nguồn Cội của Dân Tộc Việt Nam.

Nước Việt Nam tuy nhỏ, nhưng lại đứng đầu cả năm châu về nền Quốc Giáo, Quốc Đạo, Quốc Tổ, Quốc Giỗ, Quốc Lễ. Đây là niềm tự hào của Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng chúng ta.

Cả hội trường im lặng lắng nghe Đức Tôn Sư Hạnh Thông giảng về Quốc Giáo, Quốc Đạo Chính Thống làm sống lại tinh thần Dân Tộc bừng bừng đơm hoa kết quả giác ngộ. Thì ra Quốc Giáo, Quốc Đạo chánh thống là như vậy.
* * *
Long Hoa Lược Truyện, Văn Hóa Cội Nguồn
Câu Chuyện Quốc Giáo, Quốc Đạo đến đây là hết
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s