KIẾP PHÙ DU

Lạc Nguồn lạc Cội, cảnh tối mù
Cõi trần lận đận, kiếp phù du
Ê chề cuộc sống, không lối thoát
Mãn trần hồn biết trở về đâu
Phù du cuộc sống, trong chớp mắt
Cuộc đời nào khác, tựa bóng câu
Tối tăm mù mịt, trong u tối
Đối mặt ê chề, những khổ đau
—————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn