KIẾP PHÙ DU

KIẾP PHÙ DU

Lạc Nguồn lạc Cội, cảnh tối mù
Cõi trần lận đận, kiếp phù du
Ê chề cuộc sống, không lối thoát
Mãn trần hồn biết trở về đâu
Phù du cuộc sống, trong chớp mắt
Cuộc đời nào khác, tựa bóng câu
Tối tăm mù mịt, trong u tối
Đối mặt ê chề, những khổ đau
—————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s