NGƯỜI CHA ĐỜI ĐỜI

NGƯỜI CHA ĐỜI ĐỜI

Quốc Tổ hình ảnh người Cha
Người là trụ cột chang hòa yêu thương
Người là ánh sáng thái dương
Soi đường dẫn lối cứu nguy sống còn
Người là mạch nước Cội Nguồn
Vô biên vô tận khắp cùng bao la
Cho đời cuộc sống thênh thang
Cho đời cuộc sống bình an yên bình
Quốc Tổ nhân đức ai bì
Chí Tôn Thiên Đế con trời uy linh
Người Cha dìu dắt nhân sinh
Người Cha cứu khổ ban vui cuộc đời
——————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s