MỘT LÒNG ĐI THEO

Cội Nguồn nay đã trở về
Chúng con một dạ một lòng đi theo
Chúng con luôn mãi khắc ghi
Công ơn Quốc Tổ cứu nguy giống nòi
Để cho con cháu Tiên Rồng
Bình an vạn sự không còn khốn nguy
Làm cho đất nước thăng hoa
Thay da đổi thịt đẹp xinh lạ lùng
Nước non khúc hát khải hoàn
Việt Nam độc lập muôn đời muôn thu
Cội Nguồn đem lại mùa xuân
Ngọt ngào cuộc sống giàu sang cuộc đời
Cội Nguồn nay đã trở về
Chúng con một dạ một lòng đi theo
————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn