ĐẸP LẠ ĐỜI

ĐẸP LẠ ĐỜI

Đất nước hôm nay, đẹp lạ đời
Non sông Tổ Quốc, đã sáng ngời
Chân lý mặt trời, nền Cội Gốc
Tiên Rồng dòng giống, dậy biển khơi
Chấn động địa cầu, rền thế giới
Mừng tuôn nước mắt, mừng lệ rơi
Xuân nước, xuân non, niềm phơi phới
Đẹp lạ đẹp lùng, những ai ơi
————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s